Coaching

Bij het coachen van directieleden of medewerkers van een organisatie staat het optimaal functioneren van deze persoon centraal. Het woord ‘coachen’ komt van ‘bewegen’, in beweging zetten! Een coach helpt om zicht te krijgen op mogelijkheden. Daarvoor neemt de coach belemmeringen weg en opent nieuwe wegen.

Afspraken

Hermans+Partners ontwerpt samen met u het coachingstraject. Daarbij is uw persoonlijke groei het uitgangspunt. Aan de hand van uw doelstellingen bepalen we samen hoeveel gesprekken er nodig zijn. Op basis daarvan wordt een overeenkomst gemaakt die zowel de voorwaarden als de kosten duidelijk omschrijft.

Vertrouwelijk

Vertrouwelijkheid bij de coachingsgesprekken is een belangrijke voorwaarde. De werkgever wordt wel over de voortgang geïnformeerd, maar niet over de inhoud.

Coachingstrajecten door Hermans+Partners kenmerken zich door diepgang en zorgvuldigheid. Onze ruime ervaring met coachingstrajecten op alle niveaus binnen organisaties zorgt ervoor dat we al meer dan twintig jaar succesvol mensen helpen het beste uit zichzelf te halen. Onze coaches hebben verschillende coaching opleidingen gevolgd, waaronder NLP (Neuro Linguistisch Programmeren).