Interim Management

De interim-managers van Hermans+Partners beschikken over:

  • Ruime kennis en ervaring in de zorgsector
  • Het juiste strategische inzicht en de communicatieve vaardigheden
  • Ervaring met complexe trajecten als reorganisatie en/of fusies
  • Mensenkennis

Er zijn verschillende situaties te onderscheiden waarbij van interim-management gebruik wordt gemaakt:

1. Projectmanagement

De organisatie heeft tijdelijk met een groot project te maken, zoals: een bouwproject, een fusie of de invoering van bijvoorbeeld resultaat verantwoordelijke eenheden.

2. Crisismanagement

Bij een ernstige verstoring van de werkverhouding of na een plotselinge crisis, kan een interim-manager ondersteuning bieden. Hij kan bemiddelen tussen partijen als directie en bestuur, tussen verschillende clusters of tussen mogelijke afdelingen van fusiepartners.

3. Overbrugginsmanagement

De vraag bij dit type management ontstaat vaak als de zittende manager vervangen moet worden. Verschillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen: overbelasting, ziekte, overlijden, ontslag enz.

4. Turn-around management

Als er een crisissituatie is ontstaan waarbij op korte termijn stappen moet worden gezet, is er sprake van een turn-around situatie. De zaak kan letterlijk niet langer wachten.

5. Verandermanagement

Organisaties die hetzij vrijwillig, hetzij gedwongen een grote verandering doormaken, hebben tijdelijk met veel extra werk te maken.