Mediation

Wat is Mediation?

Mediation is het oplossen van een conflict waarbij de beide partijen met ondersteuning van een bemiddelaar het geschil oplossen. Vaak is het mogelijk om een geschil uit de wereld te helpen op een manier waar beide partijen zich in kunnen vinden. De Mediator helpt de partijen om samen een eigen oplossing te vinden. Mediation schept mogelijkheden voor creatieve oplossingen.

Mediation anno nu

Dat Mediation steeds vaker wordt ingezet, hangt samen met de werkwijze. Het geschil wordt door de partijen zelf opgelost waarbij de Mediator dit ‘proces’ begeleidt. Daarbij ligt de nadruk op de oplossing. Door deze aanpak blijft ook de relatie tussen de beide partijen zo goed mogelijk behouden.

Kenmerken van Mediation

Dat Mediation op dit moment vaak de voorkeur verdient boven een juridische procedure, hangt samen met de volgende kenmerken:

  • Snelheid
  • Vrijwilligheid / beslotenheid
  • Deskundige begeleiding
  • Gezamenlijke oplossing
  • Het kosten aspect

1. Snelheid

Mediation vindt in principe plaats binnen uw eigen organisatie maar kan ook op ‘neutraal terrein’ plaatsvinden. Er zijn geen langdurige juridische procedures aan verbonden met hoge kosten. Doordat er snel gewerkt kan worden, hebben de partijen zich nog niet ‘ingegraven’.

2. Vrijwilligheid / beslotenheid

Wie meedoet aan Mediation, doet dat vrijwillig. De partijen worden vooraf geïnformeerd over de werkwijze bij Mediation.Vooral geheimhouding is belangrijk.

3. Deskundige begeleiding

De Mediator begeleidt het proces om tot de oplossing te komen. De Mediator stimuleert deskundig en professioneel de partijen om een oplossing te vinden die voor beiden acceptabel is.
Deze oplossing wordt in een overeenkomst vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

4. Gezamenlijke oplossing

De oplossing die bij Mediation tot stand komt, blijkt vaak veel creatiever dan voor mogelijk was gehouden. Omdat de beide partijen zelf deze oplossing hebben voorgesteld, willen zij ook hieraan meewerken. Gemotiveerd en actief.

5. Het kostenaspect

Mediation is een werkwijze die uitgaat van medewerking, respect en deskundige begeleiding. De kosten zijn aanmerkelijk lager dan van juridische procedures. Omdat de uitkomst vaak effectiever is en op samenwerking gericht, kiezen veel organisaties bewust voor Mediation.